TIN MỚI

Đỗ Quang Hiển – Doanh nhân nặng lòng với bóng đá

Đỗ Quang Hiển – Doanh nhân nặng lòng với bóng đá

  • 00:57 27/09/2021
  • 383

Đỗ Quang Hiển là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T. Ông Đỗ Quang Hiển còn giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị các công ty gồm: công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội (SHF), ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB),...

Chứng khoán

XEM THÊM

Doanh nhân

XEM THÊM

Tiền số

XEM THÊM