TIN MỚI

Louis Nguyễn – Hành trình thành công của Cá Mập lão luyện Shark Tank

Louis Nguyễn – Hành trình thành công của Cá Mập lão luyện Shark Tank

  • 01:49 16/09/2021
  • 379

Shark Louis Nguyễn tên thật là Nguyễn Thế Lữ (sinh ngày 21/4/1963), ông hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM). Đồng thời cũng là một nhà đầu tư lão luyện, có kinh nghiệm tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

Doanh nhân

Tiền số

Chứng khoán

XEM THÊM