Đốt coin là gì?

Đốt tiền mã hoá (Coin Burn) là quá trình loại bỏ vĩnh viễn một số lượng đồng tiền mã hoá ra khỏi lưu thông, làm giảm tổng cung. Để giải thích cách hoạt động của quá trình này, chúng ta sẽ sử dụng Binance Coin (BNB ERC-20 cũ) làm ví dụ.

Khi Binance Coin vẫn còn là một phần của mạng Ethereum, Binance thực hiện các sự kiện đốt tiền định kỳ thông qua việc sử dụng một hợp đồng thông minh được gọi là tính năng đốt. Các sự kiện đốt BNB được lên kế hoạch để diễn ra hàng quý, chỉ dừng lại cho đến khi toàn bộ 100.000.000 BNB bị tiêu hủy, tức là 50% tổng số BNB từng được phát hành (200.000.000 BNB).

Số lượng BNB được đốt dựa trên số lượng giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch trong khoảng thời gian 3 tháng. Vì vậy, sau mỗi quý, Binance sẽ đốt BNB theo khối lượng giao dịch tổng thể.

Tuy nhiên, một lượng lớn người dùng vẫn chưa hiểu được cách các đồng tiền mã hoá bị đốt. Vì vậy, bài viết này có mục đích cung cấp thông tin về tính năng đốt và các sự kiện đốt BNB diễn ra hàng quý.

Nó hoạt động như thế nào?

Về cơ bản, sự kiện đốt token xảy ra theo thứ tự sau:

  1. Một người giữ tiền mã hoá sẽ gọi tính năng đốt tiền, xác nhận rằng họ muốn đốt một lượng tiền được chỉ định nào đó.

  2. Sau đó, hợp đồng thông minh sẽ xác minh rằng người này có các đồng tiền trong ví của họ hay không và số lượng đồng tiền được chỉ định này phải hợp lệ. Cơ chế đốt chỉ chấp nhận số tiền dương.

  3. Nếu người đó không có đủ tiền hoặc nếu số lượng chỉ định không hợp lệ (ví dụ: 0 hoặc -5), tính năng đốt tiền sẽ không được thực thi.

  4. Nếu họ có đủ, thì lượng tiền mã hoá được chỉ định sẽ bị trừ khỏi ví đó. Tổng nguồn cung của đồng tiền sẽ được cập nhật sau đó và các các đồng tiền mã hoá sẽ bị đốt.

Nếu bạn sử dụng tính năng này để đốt tiền của mình, số tiền của bạn sẽ bị hủy vĩnh viễn. Không thể khôi phục tiền sau khi chúng bị đốt và nhờ công nghệ blockchain, bằng chứng về việc đốt có thể dễ dàng được xác minh trên blockchain explorer.

hợp đồng đốt tiền

Nói cách khác, hợp đồng BNB có một chức năng được gọi là chức năng đốt, khả dụng cho bất kỳ ai và có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Bằng cách gọi tính năng này, người dùng có thể loại bỏ vĩnh viễn một lượng tiền mã hoá xác định khỏi nguồn cung lưu hành. Tất cả những lần đốt tiền đều được ghi lại như một giao dịch trên blockchain, có nghĩa là chúng minh bạch 100% và bất kỳ ai cũng có thể xác minh rằng các đồng tiền đã bị hủy hay chưa.

Mỗi khi sự kiện Coin Burn hàng quý được diễn ra, Binance đều đưa ra thông báo chính thức ghi rõ lượng đồng BNB đã bị đốt (dựa trên khối lượng giao dịch trong quý đó). Bạn có thể xác minh tất cả các giao dịch BNB ERC-20 Coin Burn trên một trình khám phá blockchain Ethereum, chẳng hạn như Etherscan. Các giao dịch đốt là công khai, không thể đảo ngược và được ghi lại vĩnh viễn trên blockchain.

Trên Etherscan, bạn có thể xem chi tiết về giao dịch đốt trên hộp Input Data.

chức năng đốt tiền

Nếu nhấp vào Decode Input Data, bạn có thể kiểm tra lượng BNB đã bị đốt. Con số này là một chữ số gồm 18 số thập phân. Vì vậy, với tấm hình này, ta có thể hiểu là 1.623.818 BNB đã bị đốt cháy.

số tiền được đốt

Chức năng Binance Burn hiện tại

Kể từ khi ra mắt Binance Chain, các token BNB ERC-20 dần dần được hoán đổi thành các Binance Coin gốc (BNB BEP-2). Điều này có nghĩa là các sự kiện Coin Burn hiện diễn ra trên Binance Chain chứ không phải trên mạng Ethereum.

Điều đáng chú ý là tất cả các đợt đốt tiền BNB ERC-20 đều được “tái tạo” trên Binance Chain để đảm bảo rằng tổng nguồn cung là như nhau. Như vậy, 11.654.397 token BNB ERC-20 trước đây được đốt cháy trên mạng Ethereum cũng đã bị đốt cháy trên Chain Binance (sự kiện này diễn ra ngay sau khi mainnet ra mắt). Bạn có thể kiểm tra cụ thể giao dịch đốt này trên Binance Chain Explorer. Bạn cũng có thể kiểm tra tổng nguồn cung BNB .

Cơ chế đốt tiền BNB hiện tại không còn dựa vào hợp đồng thông minh nữa, mà dựa trên một lệnh cụ thể được thực thi trên Binance Chain.

Tính đến tháng 7/2021, Binance đã hoàn thành 16 sự kiện BNB Coin Burn. Tổng cộng, 31.863.791 BNB coin đã bị đốt, làm giảm 15,93% Tổng nguồn cung (hiện ở mức 168.137.035 BNB).

Các đợt Coin Burn BNB đã đốt Giá trị BNB xấp xỉ Giá trị USD xấp xỉ % tổng cung

# 1 (Tháng 10 năm 2017)

986.000

$ 1,52

1.500.000

0,49%

# 2 (tháng 1 năm 2018)

1.821.586

$ 21,96

40.000.000

0,91%

# 3 (tháng 4 năm 2018)

2.220.314

$ 13,52

≤ 30.000.000

1,11%

# 4 (tháng 7 năm 2018)

2.528.767

$ 12,93

$ 32.700.000

1,26%

# 5 (Tháng 10 năm 2018)

1.643.986

$ 10,34

$ 17.000.000

0,82%

# 6 (tháng 1 năm 2019) 

1.623.818

$ 5,83

$ 9,400,000

0,81%

# 7 (tháng 4 năm 2019) 829.888 $ 18,79 $ 15.600.000 0,41%

# 8 (tháng 7 năm 2019)

808.888 $ 29,47 $ 23.800.000 0,40%
# 9 (tháng 10 năm 2019) 2.061.888 $ 17,79 $ 36.700.000 1,03%
# 10 (tháng 1 năm 2020) 2.216.888 $ 17,50 $ 38.800.000 1,11%
# 11 (tháng 4 năm 2020) 3.373.988 $ 15,55 $ 52.466.000 1,69%
# 12 (Tháng 7 năm 2020) 3.477.388 $ 17,40 $ 60.500.000 1,74%
# 13 (Tháng 10 năm 2020) 2.253.888 $ 30,17 68.000.000 USD 1,13%
# 14 (tháng 1 năm 2021) 3.619.888 $ 45,80 $ 165.791.000 1,81%
# 15 (tháng 4 năm 2021) 1.099.888 $ 541,25 $ 595.314.380 0,55%
# 16 (tháng 7 năm 2021) 1.296.728 $ 303,59 $ 393.673.654 0,65%
TỔNG CỘNG 31.863.791  

$ 1.581.245.034

15,93%

BÀI VIẾT LIÊN QUAN